Home » Nabídka služeb » Virtualizace

Virtualizace

Nástrojů pro samotnou virtualizaci je opravdu hodně. Linuxová virtualizace nabízí výhody z hlediska provozních nákladů.

Virtualizace je pojem, kterému mnoho uživatelů nerozumí. Jedná se o efektivní využití hardwarových prostředků a jejich efektivní konfiguraci během provozu. Představte si situaci, kdy potřebujete publikovat několik internetových projektů na jednom serveru. Aby Váš Apache věděl, že se bude jednat o tzv. multihosting, potřebujete mu nastavit několik virtual hostů. Stejné je to pokud chcete provozovat několik operačních systémů na jednom počítači. Potřebujete počítač virtualizovat, aby dokázal rozdělit svoje výpočetní kapacity do několika segmentů. Jak již bylo uvedeno, tyto parametry pak můžete jednoduše zvyšovat nebo ubírat pro konkrétní virtuální stroje, které spravuje hlavní hypervizor.