Linux

Administrace operačního systému GNU Linux. Základní nastavení webového serveru, přístupová práva a práva připojení databází. Nastavení vzdáleného přístupu na server (SSH / FTP / SFTP / SCP). Nastavení síťových protokolů a serverová zabezpečení.