Při psaní samotného kódu se zaměřujeme na četnost použití hlavních nadpisů, význam kontextu jako celku a vhodnou volbu klíčových slov. Klademe důraz na hodnotu a správnou funkčnost externích odkazů.