Jak probíhá spolupráce

Pokud se rozhodneme pro vzájemnou spolupráci v oblasti vývoje internetových stránek, chceme Vám zaručit dodržení našeho standardního harmonogramu vývoje každého nového projektu. Tento postup se nám historicky osvědčil jako ideální. Chceme nejdříve konzultovat jasný technický koncept celého zadání a stanovit si následně časový harmonogram pro jednotlivé kroky. Chceme Vám zaručit pravidelnou informovanost o postupu a konzultovat včas případné připomínky při jeho realizaci.