Jak probíhá spolupráce

Pokud se rozhodnete pro vzájemnou spolupráci v oblasti vývoje internetových prezentací, chceme Vám zaručit dodržení našeho standartního harmonogramu vývoje každého nového projektu. Tento postup se nám historicky osvědčil jako ideální. Chceme nejdříve konzultovat jasný technický koncept celého zadání a stanovit si následně časový harmonogram pro jednotlivé kroky. Chceme Vám zaručit pravidelnou informovanost o postupu a konzultovat včas případné připomínky.